С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС 02.12.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 02 Декември 2023 година от 09:00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Висше училище по застраховане и финанси, зала „Аула“.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 07.10- 01.12.2023 година;
2. Обсъждане актуализирането на календарния план на НПСС за 2023 година;
3. Обсъждане актуализацията на бюджета на НПСС за календарната 2023 година;
4. Определяне на домакини и дата за провеждане на Общо събрание;
5. Обсъждане на актуални въпроси, политики и позиции;
6. Обсъждане на предстоящи събития на НПСС;
7. Други въпроси.
 

Общото събрание ще се проведе в периода 01-03.12.2023 година. в град София с домакин: Студентски съвет на Висше училище по застраховане и финанси. Местоположение на залата ще намерите ТУК

На 03.12.2023 година от 10:00 часа в Национален студентски дом, зала „Галерия“, ет. 2 ще започне обучение за делегатите на НПСС на тема: "Аз, лидер? Защо не?“ Теоретична и практическа част за лидерството в реална среда.

Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 28.11. /Вторник/ чрез платформата: https://forms.gle/DNprRmVDAbNEEUA3A

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Темата на обучението:  "Аз, лидер? Защо не?“ Теоретична и практическа част за лидерството в реална среда.
Обучител: доц. д-р Мария Фъртунова

03.12.2023 година, Начален час: 10:00 часа.

Всички делегати на ОС могат да участват в обучението!
Участниците в обучението ще получат сертификат!
 
За повече информация:

Ивайло Баръмов - Студентски съвет на ВУЗФ, тел. 0884 077 499

  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
24 Ноември 2023 година
град София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031
13031

За контакти

02 4414 990