С мисия за качествено образование!

СТРУКТУРА

Изпълнителен съвет на НПСС

Изпълнителният съвет (ИС) е оперативен орган за управление на НПСС. За членове на ИС се избират само членове на ОС с право на глас. ИС се състои от девет членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години. Председателят на НПСС по право е член на ИС. Членовете на ИС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или друго висше училище. Председателят на НПСС по право председателства заседанията на ИС.

 • Даниел Парушев
  Университет за национално и световно стопанство

 • Симона Михайлова
  Международно висше бизнес училище

 • Илиян Кордев
  Технически университет - София

 • Иван Лесов
  Югозападен университет "Неофит Рилски"

 • Делян Плачков
  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 • Виктория Палигорова
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 • Нора Ангелова
  Химикотехнологичен и металургичен университет 

 • Йоана Йосифова
  Нов български университет

 • Преслава Петранова
  Национална художествена академия

За контакти

02 4414 990